Dorfsplitter Holzhausen, Leipzig

Holzhausen, Leipzig, Polizei-Nachrichten, 17. Januar 2013: Doppeladler – Bronzetafel Denkmal entwendet

Doppeladler. Holzhausen. Leipzig.